Załatwianie spraw w Urzędzie

Załatwianie spraw w Urzędzie:


Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Z±bkowicach ¦l±skich:

- Wtorki w godz. 15.00 - 16.00

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Z±bkowicach ¦l±skich codziennie 7.30 - 15.30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Z±bkowicach ¦l±skich ul. Daleka 19.

Skargi i wnioski wnoszone na pi¶mie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Z±bkowicach ¦l±skich ul. Daleka 19 , 57-200 Z±bkowice ¦l±skie
b±dĽ przesyłać faksem na numer: 74 815 1505

Przyjmowanie korespondencji:

- W kancelarii Urzędu - w Z±bkowicach ¦l±skich ul. Daleka 19.

Skargi, wnioski i petycje s± przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego - Dział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity).
Wygenerowano w sekund: 0.04
312,056 Unikalnych wizyt