!!! UWAGA !!! koronawirus SARS-CoV-2 !!! UWAGA !!!
Dodane przez ibmtl dnia Marzec 13 2020 15:27:44
W zwi±zku z wprowadzeniem działań zapobiegaj±cych rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpo¶redniego, kontaktować się z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Z±bkowicach ¦l±skich drog± telefoniczn± (74/815-76-35) lub e-mailow± (zabkowice@wroc.wiw.gov.pl).
Zaleca się, aby osobi¶cie sprawy w Inspektoracie załatwiać tylko w przypadkach pilnych i nagłych.
Petentów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Z±bkowicach ¦l±skich prosimy o zastosowanie naszych procedur wewnętrznych tj. odkażenie r±k przy wej¶ciu do Inspektoratu, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa petentów oraz pracowników urzędu.